Array
(
)
Spolupracujeme | AV Institut

Spolupracujeme

AV Institut s.r.o. spolupracuje s nejrůznějšími typy společností, organizací, nadacemi, asociacemi a skupinami.

Cílem spolupráce je primárně přinášet klientům vždy další přidanou hodnotu.

Uzavíráme oboustranně výhodná partnerství, jejichž prostřednictvím můžeme lépe poznat potřeby našich potencionálních i stávajících klientů a přinášet jim další výhody a nové služby.
 

oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižení (OZP)

           

          


oblast dnů zdraví

     


oblast dotací ESF


oblast školení
 

  


ostatní