Array
(
)
Zaměstnávání OZP | AV Institut

Zaměstnávání OZP

NÁBOR ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Vám poskytne:

Vyhledávání vhodných pracovníků z řad osob se zdravotním postižením (OZP) na různé typy pozic ve Vašich společnostech prostřednictvím výběru z naší a partnerských databází, networkingu, spoluprací s nadacemi a zájmovými skupinami zdravotně postižených, inzercí na pracovních serverech, specializovaných internetových stránkách, v denním tisku a v profesně zaměřených periodikách.

Postup práce na projektu
⇒ Specifikujeme obsazované pozice (Audit pracovních příležitostí OZP).
 

⇒ Následuje osobní kontakt formou návštěvy našeho konzultanta ve Vašem sídle s cílem upřesnit specifikaci zadání, odborných, kvalifikačních i osobnostních požadavků na kandidáty a projednat všechny podstatné aspekty vyhledávacího procesu.

⇒ Po zadání hledané pozice je Vaší společnosti přiřazen konzultant, který zpracuje návrh komunikační inzerce a časový plán realizace Vaší zakázky.

⇒ V případě cílené personální inzerce s uvedením jména Vaší společnosti jsou připraveny a následně odsouhlaseny grafické návrhy tak, aby plně reflektovaly Vaši firemní kulturu

⇒ Výběr vhodných kandidátů samozřejmě organizujeme.

 

K vyhledávání vhodných kandidátů používáme následující procesy:

⇒ Vyhledávání a výběr z databází naší společnosti portál www.praceozp.cz a partnerů 
Využíváme vlastní  a partnerské rozsáhlé databáze obsahující kandidáty z různých oborů a lokalit.

⇒ Každý z kandidátů prochází osobním pohovorem v naší společnosti a jsou otestovány jeho jazykové znalosti a další odborné schopnosti.

⇒ Ke každému z kandidátů je přiřazeno vždy aktuální CV a hodnotící posudek našeho konzultanta.