AKTUALITY

Malý manuál práv pacientů28.01.2020

V České republice je všem pacientům garantovaná stejná zdravotní péče. Jedná se o skutečnost, která je zaručená například Listinou základních práv a svobod a tzv. antidiskriminačním zákonem. Přesto jen malé procento pacientů zná svá práva ve vztahu s lékařem. Zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory hl. m. Prahy se v dnešním příspěvku věnuje bourání mýtů ve spolupráci mezi lékařem a pacientem a představuje malý manuál práv pacientů, který poukazuje na legislativní vymezení oboustranné spolupráce. 

Celý článek si můžete přečíst ZDE (str. 26-28)

Tým AV Institut - provozovatel portálu PráceOZP.cz 
Rozdílnost bez bariér

Přejeme vám zázračný rok 202009.12.2019

Přejeme vám, ať rok 2020 je pro vás zázračný, neboť číslo 2020 je skutečně mysteriózní.

Tým AV Institut - provozovatel portálu PráceOZP.cz 
Rozdílnost bez bariér

Pracovní lékařství - partner pro zdraví zaměstnanců01.10.2019

Zdravotně sociální sekce Hospodářské komory hl. m. Prahy vnímá jako jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující naší osobní spokojenost kvalitu zdraví a dostupnost odpovídající zdravotní péče. V pracovním procesu každý z nás tráví většinu svého času a tak práce ve všech jejích podobách je největším rizikovým faktorem ohrožujícím naší osobní integritu. 

Celý článek si můžete přečíst ZDE (str. 26-27)

Tým AV Institut - provozovatel portálu PráceOZP.cz 
Rozdílnost bez bariér

Nábor zaměstnanců z Ukrajiny15.07.2019

Vzhledem k rekordně nízké míře nezaměstnanosti doprovázené dynamickým tempem růstu ekonomiky a s tím souvisejícím růstem počtu volných pracovních míst, sílí ze strany zaměstnavatelů poptávka po pracovní síle.

Jaké jsou možnosti získání zaměstnance/-ů z Ukrajiny? Více informací naleznete ZDE nebo nás pro více informací kontaktujte: info@av-institut.cz, 840 697 697, 734 793 008.

Tým AV Institut - provozovatel portálu PráceOZP.cz 
Rozdílnost bez bariér

Od 1. 9. 2019 změny pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce08.07.2019

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí budou od 1. srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Více informací naleznete ZDE

Tým AV Institut - provozovatel portálu PráceOZP.cz 
Rozdílnost bez bariér