AKTUALITY

Sociomapování® týmů19.07.2011

Vážení klienti,

Diversity management31.05.2011

Diversity management, neboli řízení různorodosti či odlišnosti, je manažerský přístup, který prosazuje různorodost na pracovišti jako jeden z prostředků vyšší efektivity.
Je zřejmé, že semináře, konference a jiné způsoby, nejsou automatickou zárukou, že tyto koncepty řízení budou úspěšně přijaty a implementovány do manažerské praxe.

Kdo je to "lídr"?20.05.2011

Odpověď na otázku, kdo je to leader je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Leaderem je skutečně každý, kdo má před sebou cíl a za sebou lidi, kteří mu věří a následují ho. Za leadera se sice může považovat, kdokoliv chce, to ho ale nedělá leaderem v očích ostatních lidí. Za opravdového leadera totiž mluví jeho činy. Jiný způsob, jak by se dal definovat leader, je pohlédnout na lidi kolem sebe a zamyslet se nad tím, jakou autoritu ve svém okolí vzbuzují a jak na ně lidé reagují?

Work-life balance16.05.2011

Stres na pracovištích a nerovnováha mezi prací a osobním životem má negativní dopady na zisky. Tento fakt představuje účinný podnět k tomu, aby zaměstnavatelé posoudili přínosy konceptu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem („work-life balance“). Samotný termín se objevuje v odborných textech na konci 70. let 20. století.

Emoční inteligence - využijte ji!03.05.2011

Za paradoxem, že samotné IQ nestačí, stojí EQ emoční inteligence.
Osobnosti s vysokým IQ (ale menším EQ) mohou totiž zdánlivě paradoxně selhávat,
jak v pracovním, tak i osobním životě.
Emoční inteligenci tvoří pět základních složek – schopností:
Sebeovládání
- zvládání a kontrola citů
Sebeuvědomění - znalost sebe, svých emocí a regulace svého chování