AKTUALITY

Rezervujte si víkend 8. - 10. 4. 2011 pro Váš důležitý rozvoj!08.04.2011

BIOSTYL, EVOLUTION, ECOWORLD A ESOTERIKA 2011  

Vzdělání je nejlepší možná investice. Veletrh Evolution pojímá vzdělávání jako proces objevování potenciálu a možností člověka. Takové vzdělávání vede k uskutečnění talentu, skrze který se jedinec či společnost realizuje.

Nová metodika vzdělávání a měření úspěšnosti08.04.2011

JAK TO DNES FUNGUJE?
⇒ Školeními se snažíme změnit, zdokonalit vlastnosti pracovníka.
⇒ Učením dovedností narážíme na existující dispozice pracovníka.
⇒ Narážíme na relativní pocity, kdy školení jsou vědomě vnímána jako přínos, ale podvědomě jako manipulace.
⇒ Je-li dovednost naučeně zvládnuta, nebývá většinou přirozená.
⇒ Pracovníci jsou pod nepřirozeným tlakem a jsou ve stresu.
⇒ Stres narušuje

Aktuality18.02.2011

Jak hájit zájmy zaměstnavatele v oblasti pracovněprávcních vztahů

S podporou HK ČR si Vás dovolujeme pozvat na konferenci s kontroverzním a stále častěji diskutovaným téma, na které se Santé Institut podílí jako významný partner.
Více informací zde