Array
(
)
Udržitelnost aktivit projektu | AV Institut

Udržitelnost aktivit projektu

Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory

Všechny výstupy projektu jsou trvale udržitelné i po ukončení financování z OP LZZ, přičemž udržitelnost je zabezepčena především tímto způsobem:

Realizace navrženého modelu i po ukončení projektových aktivit má za cíl dva hlavní směry.
1.
I po ukončení financování z OP LZZ bude komplexní model podpory vstupu cílové skupiny na trh práce této dále nabízen, přičemž k pokrytí nákladů budou využívány alternativní finanční zdroje (např. sponzorské dary, přesunutí financování na stranu zaměstnavatele apod.). Dále předpokládáme, že navržený model se ve své podstatě bude moci transformovat ve prospěch dalších cílových skupin ohrožených na trhu práce.
2. I po skončení financování budeme dále podporovat OZP tak, jako doposud v současné praxi a dále se zabývat problematikou OZP za využití nástojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Děkujeme za Váš zájem a účast v projektu „Důstojné zaměstnání pro OZP“.

Projektový tým
AV Institut s.r.o. (dříve Santé Institut s.r.o.)