Array
(
)
Projekt karcinom prostaty | AV Institut

Projekt karcinom prostaty

Projekt karcinom prostaty

1. dotazník s TABLETEM

2. dotazník s ATLASEM

3. dotazník OSTATNÍ

Cílem projektu s názvem TAPE (Tablet/Atlas Patient Education) zaměřeného na edukaci pacientů s karcinomem prostaty, je zvýšení individualizace péčekterou firma IPSEN PHARMA, organizační složka podporuje strategickým projektem plánem 3i Pathways.
Zlepšení komunikace mezi lékařem a pacientem vede k volbě správné edukace a poučení pacienta, který se následně může podílet na rozhodování a stává se tak pro lékaře partnerem.
V projektu TAPE porovnáváme ve spolupráci s psychologem efektivitu stávajících způsobů edukace s edukací za použití nových edukačních materiálů. Pro tento projekt byl vytvořen obrazový atlas a aplikace v tabletu. Porovnání těchto forem komunikace s pacientem mezi sebou i porovnání s dosavadním způsobem komunikace je umožněno webovou aplikací, ve které lékaři vyhodnotí jednotlivé přístupy.

Celý projekt je pod záštitou ČUS. Výstupy z projektu budou prezentovány jak odborné, tak laické veřejnosti.