Array
(
)
Poradenství | AV Institut

Poradenství

Novela zákona o zaměstnanostinová pravidla paragrafu 81, odst. 2b u tzv. náhradního plnění

Odebírání výrobků nebo služeb bude umožněno v režimu náhradního plnění pouze od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech.

Poskytovatel náhradního plnění bude muset v oddělené evidenci účetnictví vést
: identifikační údaje odběratele, cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna. 

Odběratel náhradního plnění bude muset  krajské pobočce Úřadu práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cena odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.

Každý zaměstnavatel si jistě při změně legislativy klade otázku: „Které možnosti či kombinace plnění podílu zaměstnávání OZP jsou pro mne nejschůdnější, případně nejvýhodnější?"

⇒ zaměstnávání osob se zdravotním postižením (4%)
⇒ odebírání vlastních výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných místech
⇒ finanční odvod do státního rozpočtu

Jako odpověď jsme pro Vaši společnost připravili PODPORU, která vám poskytne:
⇒ definici současné a budoucí legislativní situace týkající se zaměstnávání OZP a jejich přímých dopadů na vaší společnost 
⇒ rozbor stávajícího stavu forem plnění povinného podílu zaměstnávání OZP
⇒ zjištění připravenosti společnosti zaměstnávat OZP
⇒ specifikaci sociálních přínosů zaměstnávání OZP
⇒ specifikaci konkurenčních výhod souvisejících se zaměstnáváním OZP
⇒ doporučení, jak efektivně řešit náhradní plnění
⇒ doporučení, jak motivovat stávající zaměstnance k přiznání ID
⇒ doporučení aktivit vedoucí k dosažení finančních přínosů spojených se zaměstnáváním OZP
nábor OZP