Array
(
)
projekt SOS SESTRY | AV Institut

projekt SOS SESTRY

projekt SOS SESTRY

Zpráva o ukončení realizační fáze projektu SOS Sestry 2015

Oznamujeme, že platnost smlouvy na realizaci služeb středního zdravotnického personálu - projekt SOS Sestry 2015 vypršela k 31.10.2015.

Služby SOS Sester (nad rámec smluvních termínů, s ohledem na zájmy pacientů) od listopadu 2015 postupně utlumujeme.

Za dokončený projekt můžeme konstatovat, že příspěvky na provoz projektu byly čerpány v souladu se smluvními podmínkami. Veškeré nákladové položky byly řádně vyúčtovány a výsledky předány nositeli grantu, Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním  postižením.

Jsme hrdí, že v průběhu roku naše SOS Sestry poskytly pacientům 964 osobních a telefonických konzultací. Při cestách za pacienty sestry najezdily přes 25 tisíc kilometrů.

Tým AV Institut a tým SOS Sester

 

Odborná péče o pacienty s roztroušenou sklerózou

Tento projekt vznikl díky edukačnímu grantu společnosti Novartis

 

Základní myšlenkou projektu je poskytování komplexní odborné péče pro pacienty s roztroušenou sklerózou, která napomáhá rychlejšímu návratu a udržení pacientů v pracovním procesu a aktivním životě. Projekt se zaměřuje na omezení vlivu relapsů a stabilizaci pacienta, podporuje dobrou odpověď na léčbu, a tím vede ke zpomalení progrese nemoci.
 

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění, při kterém imunitní systém napadou svou vlastní centální nervovou soustavu - mozek a míchu. Projevuje se vznikem zánětlivých ložisek, které ničí ochranný obal nervových vláken tzv. myelin. Tím ovlivňuje schopnost nervových buňek spolu navzájem komunikovat. To se projevuje různými neurologickýmu potížemi, jakou jsou například poruchy zraku a citlivosti, poruchy chůze, hybnosti a rovnováhy. Nemoc postihuje zejména mladé lidi kolem 20. a 40. rokem. Její příčina není známa.

Popis projektu

Projekt komplexní odborné léčebné péče je určen pro pacienty s roztroušenou sklerózou bez omezení způsobu a druhu léčby. Jedná se o asistenční službu ze strany odborného zdravotnického personálu (tzv. konzultační sestry – nejsou zaměstnanci nemocnic), která je realizována dle potřeb pacientů v místě bydliště či kontaktním centru v nemocnici.

Odborná péče je poskytována ze strany vyškoleného zdravotnického personálu, který v pravidelných termínech pacienty kontaktuje telefonicky nebo i osobně a poskytuje jim poradenství v oblasti aplikace léku, podporuje pacienty nejen v začátcích léčby po stanovení diagnózy, ale i během celého léčebného procesu, informuje a seznamuje pacienty s aktuální sociální problematikou a možnostmi čerpání státních sociálních příspěvků. Celý proces je realizován s podporou moderní technologie, která umožňuje zajistit uvedené služby dle potřeb pacientů na vysoké odborné úrovni.

Jak se do projektu registrovat? 
Přímo ve Vašem RS centru vyplněním registračního formuláře, který si můžete stáhnout zde